Nowości
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
500 lat dzwonu Zygmunta
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Krakowski Kazimierz książka do pisania
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Borys Romanowski Stare Tbilisi
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Moda Polska Warszawa
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece