New items
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Łowcy skarbów jak ojcowie archeologii rozkradli bogactwa Orientu
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie raport
Flemish masters from Van Eyck to Bruegel
Archiwum do dziejów kultury ludowej Lasowiaków katalog zbiorów Muzeum Etnograficznego im F Kotuli w Rzeszowie
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Zygmunt Waliszewski
man in the panther skin heritage of manuscripts
Georgian clothing XVI XVIII cc
Dawna Gruzja
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
W powojennej Polsce 1945 1948
Od modernizmu do metaświata
 
Most often loaned books in the library