New items
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Tadeusz Kantor wystawa stała
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizmy i modernizacje
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
 
Most often loaned books in the library