New items
Sztuka nowożytna i nowoczesna
new role for museum educators purpose approach and mindset
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm w malarstwie polskim
Socrealizmy i modernizacje
 
Most often loaned books in the library