New items
Kontinuitat und Innovation Bausteine fur eine Ikonologie der Moderne
Schmuck + Image das Grassi schmuckt Grassi Museum fur Angewandte Kunst Leipzig Jewelry + image the Grassi adorns Grassi Museum of Applied Arts Leipzig
V hloubce a po povrchu In depth and on the surface
Ludowe stradivariusy katalog wystawy
Floren Władysława Łokietka The florin of Ladislaus the Short
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Merab Abramishvili
cultural heritage of Georgia 2016 2017
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
 
Modernizm i PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Most often loaned books in the library