New items
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Na drugim planie ukryte w ołtarzu Wita Stwosza Marta Bożyk
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
 
Modernizm i PRL
Modny PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library