Nowości
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Merab Abramishvili
man in the panther skin heritage of manuscripts
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece