New items
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku