Nowości
Dzielnice kreatywne i kulturalne wieloznaczność sztuki i kultury w mieście postindustrialnym
Bierut i jego partia
Otwarta Pracownia Kraków 2004
Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII i w XIX wieku Antiquity in Polish art and artistic culture of the end of the 18th and the 19th centuries
Emil Holub
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
King Erekle
Zygmunt Waliszewski
Kunstschatze Georgiens
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
 
Modernizm i PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Modny PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku