Nowości
Skarbiec rozmaitych scjencji historia Rzeczypospolitej w sylwie z 1759 roku
Lwów życie codzienne i niecodzienne XIX i XX wieku
Ponad przestrzeniami ludzie TOPR w stulecie
Syjonizm i sztuka ikonografia Theodora Herzla
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Historia Gruzji
Zygmunt Waliszewski
Kunstschatze Georgiens
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizmy i modernizacje
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece