New items
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Magdalena Abakanowicz
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Ewa Kuryluk Ludzie z powietrza retrospektywa 1959 2002 instalacje fotografie rysunki obrazy Ewa Kuryluk Air people retrospective 1959 2002 installations photographs drawings paintings
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizmy i modernizacje
Moda w rytmie epoki
Modny PRL
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library