New items
Andrzej Łobodziński prace z lat 1956 1972 Andrzej Łobodziński works from 1956 1972
Mestsky chram sv Vavrince ve Vysokem Myte
Dawne kotlarstwo warsztat i wyroby
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Vermeer zbliżenia
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmanaszvili 1862 1918 katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie październik 1968
Podróż na Wschód The journey to the East
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Modny PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Most often loaned books in the library