Nowości
Plakaty XXV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków I XXIV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków plakaty przedwojenne
Piękno zdeptane kult brzydoty
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
Turner malarz żywiołów Turner and the elements
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Georgian clothing XVI XVIII cc
Dimitri Ermakov photographer and collector
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
 
Modernizm i PRL
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece