Nowości
Skarby Franciszka Kotuli
Des collections aux musees collectionneurs et passeurs culturels au temps de Feliks Jasieński 1861 1929 From collections to museums collectors and cultural mediators in the time of Feliks Jasieński 1861 1929
Ludowe stradivariusy katalog wystawy
Nase galerie! Moravska zemska obrazarna 1817 1961
Szkice z dziejów wojnickiego piwowarstwa Browar Wojnicz 1867 1915 / Sławomir Dryja Jakub Szczerba
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Georgian clothing XVI XVIII cc
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
man in the panther skin heritage of manuscripts
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
W powojennej Polsce 1945 1948
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece