Nowości
Bez iluzji Adam Korpak katalog wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie ul Jagiellońska 15 6 września 27 listopada 2022
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Eichstatt im Spannungsfeld der Kunstzentren die mittelalterlichen Kunstwerke des Domschatz und Diozesanmuseums Eichstatt
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
Stanisław Szukalski fotografista the photographist
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Historia Gruzji
Henryk Hryniewski
King Erekle
Personal record of Niko Pirosmanashvili
 
Modernizm i PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece