Nowości
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Sztuka nowożytna i nowoczesna
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Barbara Hoff
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece