New items
Prądnik Czerwony Olsza Rakowice Dzielnica III wczoraj i dziś
Venezia 500 the gentle revolution of Venetian painting
Na styku światów historia Leszna od XVI do XX wieku przewodnik po wystawie
Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii autorski projekt artystyczno naukowy 2018
Out of the shadows women artists from the 16th to the 18th century
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Zygmunt Waliszewski
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm w malarstwie polskim
Socrealizmy i modernizacje
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Modny PRL