Nowości
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
500 lat dzwonu Zygmunta
Natura i sztuka
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
new role for museum educators purpose approach and mindset
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece