New items
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
Materie i formy pojetyki szczegółowe sztuk głównych
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
Mennica koronna w Olkuszu 1579 1601
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Zygmunt Waliszewski
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Borys Romanowski Stare Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Moda w rytmie epoki
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library