Nowości
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
W powojennej Polsce 1945 1948
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Barbara Hoff
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece