Nowości
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
new role for museum educators purpose approach and mindset
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm w malarstwie polskim
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie