New items
Kultura codzienna dwudziestolecia
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco
museum as experience an email odyssey through artists' and collectors' museums
Malva
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmanashvili State Museum
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Zygmunt Waliszewski
Borys Romanowski Stare Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library