New items
Horni Slavkov 1792 1992 Schlaggenwald
sachische Barockbildhauer Paul Heermann Skulpturensammlung Dresden
Sztuka po roku 1900 modernizm antymodernizm postmodernizm
Lekcja malarstwa profesora Ballarina Wilhelm Ballarin 1894 1978
Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
cultural heritage of Georgia 2016 2017
Niko Pirosmanashvili State Museum
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Historia Gruzji
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizmy i modernizacje
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library