New items
Verdammte Lust Kirche Korper Lust 2
Materie i formy pojetyki szczegółowe sztuk głównych
Anna Rodzińska Iwiańska
Design 32 konkurs 2022 Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych Competition 2022 The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design
Art & catholicism in the Dutch Republic Kunst & Katholizismus in der niederlandischen Republik
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Stano Gai Bronisława Wilimowska malarstwo Warszawa CBWA Zachęta 17 II 9 III 1975
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Barbara Hoff
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizmy i modernizacje
 
Most often loaned books in the library