Nowości
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Kraków wczoraj i przedwczoraj
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Moda w rytmie epoki
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece