Nowości
Nase galerie! Moravska zemska obrazarna 1817 1961
Góralskie jaja mała antologia humoru góralskiego
Sandro Botticelli
Portraiture in Old Poland
Nie utracone dziedzictwo inwentaryzacja zabytków sztuki na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Historia Gruzji
Kunstschatze Georgiens
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Monetnye klady Gruzii klad sasanidskih i vizantijskih monet iz Citeli Ckaro C 1
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
 
Modernizm i PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Barbara Hoff
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece