Nowości
Emil Holub
Ludwik Cieślik Heller 1904 1990 Uśpione miasto La ville endormie informator do wystawy prac Ludwika Cieślika Hellera z kolekcji Stanisława Cieślika syna artysty a guide to the exhibition of artwork by Ludwik Cieślik Heller from the collection of Stanisław Cieślik the artist's son
Krzysztof Pruszkowski Katastrofy Warszawa Berlin Paris
Koral pamięci wspomnienia pamiętniki dzienniki notatki i listy archeologa Cz 1
Modernizm polski i ukraiński Paralele Studia
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Monetnye klady Gruzii klad sasanidskih i vizantijskih monet iz Citeli Ckaro C 1
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizmy i modernizacje
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989