New items
Ukraiński system ochrony zabytków
Horni Slavkov 1792 1992 Schlaggenwald
Dzieje kultury japońskiej
Musei e Collezioni nella Provincia di Udine percorsi di storia e arte Museums and collections in the Udine Province itineraries of history and art
Begegnungen mit den Weltenhutern
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library