New items
Vermeer zbliżenia
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Protestarchitektur Barrikaden Camps raumgreifende Taktiken 1830 2023 Protest architecture barricades camps spatial tactics 1830 2023
Dzieje kultury japońskiej
Łowcy skarbów jak ojcowie archeologii rozkradli bogactwa Orientu
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Georgian clothing XVI XVIII cc
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Modny PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library