Nowości
Związani z Sanokiem i powstaniem styczniowym w 160 rocznicę insurekcji 1863
Ludwik Cieślik Heller 1904 1990 Uśpione miasto La ville endormie informator do wystawy prac Ludwika Cieślika Hellera z kolekcji Stanisława Cieślika syna artysty a guide to the exhibition of artwork by Ludwik Cieślik Heller from the collection of Stanisław Cieślik the artist's son
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających zmarłych przed 1966 r malarze rzeźbiarze graficy T 11
Otwarta Pracownia Kraków 2000
Collecting clues in search of an art collector in seventeenth century Vienna
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmani 1862 1918
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Dimitri Ermakov photographer and collector
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Socrealizmy i modernizacje
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1