New items
Stanisław Szukalski fotografista the photographist
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Polish painting
Nierównym krokiem globalizacja i Europa wielu prędkości 1500 1800
Krytyczne studia nad dziedzictwem pojęcia metody teorie i perspektywy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Zygmunt Waliszewski
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Most often loaned books in the library