Nowości
Cricoteka informator
Arkadia
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizmy i modernizacje
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece