58841
Manuscript
In basket
Autor: Monachus (12..-13..).
Tytuł: Monachus patriarcha kościoła Zmartwychwstania w Jerozolimie wraz z kapitułą poświadcza założenie ongiś przez Jaksę kościoła i klasztoru Grobu Pańskiego w Miechowie z pierwotnym uposażeniem na wsiach: Miechów, Zagorzyce i Komorów oraz wymienia liczne późniejsze nadania róznych osób na rzecz tegoż klasztoru we wsiach, kościołach, targach, soli, dziesięcinach i przywilejach immunitetowych.
Adres wydawniczy: 1198.
Opis fizyczny: 1 karta ; 557 x 660 + 46 mm.
Uwaga: Bulla ołowiana kanoników Najświetszego Grobu zawieszona na czerwonym jedwabnym sznurku; brak pieczęci patriarchy Monacha, pozostały resztki zielonego sznurka.
Uwaga: Na odwrocie: 3 streszczenia [XIII-XVI w.]; "Anno domini 1513 die Martis prima marcii reproducta coram Reverendo Patre Domino Joanne Amicino episcopo laodicensi et suffraganeo cracoviensi judice a sede apostolica commissario per magistrum Jacobum de Scarbimiria [?] procuratorem. Etiam datur ... ut ... continetur presentis ... Bernardus Bytomiensis notarius scripsit"; "Inductum fol. LXXIX"; "Ex scatula 5 Nro 44"; "Ex scatula I sub numero..."; "Visa et notata..."; "Anno domini 1642 die 12 mensis maii Louicij pro parte R. D. Adami Sleski praepositi in Grodzisko... exhibitum. Adamus Casimirus Oporowicz notarius manu propria"; "In acta caesareo-regia terrestria cracoviensia die 18 januarii anno 1803 Libro 13 Actorum novorum transactionum perpetuarum pagina 41 nro 23 privilegium praesens de verbo ad verbum est ingrossatum et inductum. Quod attestor. Nicodemus Rudowski actorum regens"; "71"; "10"; "1".
Cytata bibliogr.: W. Szelińska, J. Tomaszewicz, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. I, Kraków 1975, s. 2 nr 4.
Uwaga: Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorjum polskich dokumentów doby piastowskiej. Z. 1, Do końca wieku XII, Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2006. Seria Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii nr 3, s. 200-201 nr 144, przyp. na s. 212.
Uwaga: Kraków w chrześcijańskiej Europie s. 454-455 nr 28 il. awersu; Budkowa, Repertorium s. 135-136 nr 144 (jeszcze dwie bulle); KDWP I s. 42-44 nr 34; Oblizajek, Najstarsze dok. bożogrobców miechowskich [w:] Studia Źródłoznawcze XXIV (1979) s. 99; Mon.Pol. Paleographica, s. 8 i tabl.XIX (jeszcze obie piecz.) /w KKK I tabl.3 tylko tekst; Gumowski, Haisig, Mikucki, Sfragistyka raczej brak; Budkowa widziała jeszcze bullę patriarchy, ale to nie piecz.luźne B.Czart.13069 nr 12; Z. Pęckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków 1967 s. 299-304 il., przyp.253 na s. 423; KDM II s. 12-16 nr 375 (opis jeszcze dwóch piecz.); Cod. dipl. Silesiae I s. 183-185 nr 74 (wzmianka o dwóch piecz.); MNK odl.958 (awers), MNK odl.1548 (rewers)
Temat: Jaksa z Miechowa (?-1176).
Temat: Miechów (Polska województwo małopolskie) - 12 w.
Temat: Zagorzyce (Polska województwo małopolskie) - 12 w.
Temat: Komorów (Polska powiat miechowski) - 12 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 12 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pergaminy
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/21168 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/60862806 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Availability:
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 4 Perg.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again