59229
Manuscript
In basket
Tytuł: Teka Naruszewicza nr 23 [Rękopis].
Wariant tytułu: Odpisy 212 dokumentów z l. 1491-1499.
Adres wydawniczy: [około 1781-1792].
Opis fizyczny: 1042 strony ; 39,5 x 24 cm.
Cytata bibliogr.: J. Korzeniowski, Catalogus I, Cracoviae 1887-1893, s. 6
Adnotacja: spis treści Bentkowskiego: 1. Foedus inter Vladislaum regem Hungariae et Bohemiae ac Albertum fratrem eius, authoritate patris Casimiri regis Poloniae confectum. 20. Lut. 1491. Kart 11. S. 13-34. 2. Foederis tabula inter Vladislaum regem Hungariae et Bohemiae ac Albertum fratrem eius. 20. Lut. 1491. Kart 8. S. 35-50. 3. Casimiri regis consensus super exemptione villarum Bystrzyca et Mszana, scultetiaque perpetuo emenda. 21. Maja 1491. S. 51-53. 4. Dekret Kazimierza króla że posiadacze obcy nieruchomości w Sandomierzu mają ponosić ciężary publiczne jak obywatele tameczni. 23. Maja 1491. Karta 1. S. 55. 5. Przywilej Kazimierza króla dozwalający przedać młyn we wsi Radoszkach do wójtostwa należący. 23. Maja 1491. Karta 1. S.57-58. 6. Epitaphium Raphaelis de Tarnow castellani Voynicensis. Maj 1491. Karta 1. S. 59-60. 7. Wyciąg z sumaryusza kapituły Poznańskiej. 4. Lip. 1491. Karta 1. S. 61. 8. Privilegium Casimiri regis de non cvocatione ad alia iudicia cultorum plumbi fodinarum Ilkussiensium, et quod inscriptiones quaevis in alia iuridictione facta sunt nullius valoris. 18. Lip. 1491. Kart 2. S. 63-66. 9. Privilegium Casimiri regis ut omnes fodinarum Ilkussiensium cultores ab omni tam spirituali quam seculari iurisdictione exempti sint. 18. Lip. 1491. Kart 2. S. 67-69. 10. Casimiri regis literae super villa Manowicze. 15. Sier. 1491. Kart 2. S. 71-73. 11. Kazimierz król uwalnia wieść Dziurów w ziemi Sandomierskiej do klasztoru świętokrzyskiego należącą od opłaty 2. groszy. 2. Wrześ. 1491. Karta 1. S. 75-76. 12. Kazimierz król nadaje prawo patronatu biskupowi Chełmskiemu na jedną kanonię. 6. Wrześ. 1491. Karta 1. S. 77-78. 13. Casimiri regis consensus Petro de Kurozwanki pro redimendis villis ad castrum Oswiecimensem spectantibus, datus. 8. Wrześ. 1491. Karta 1. S. 79-80. 14. Casimiri regis super summa 809 ½ Mar. et 50. aur. Nicolao de Koscielec in capitaneatu Bobrownicensi inscriptio. 15. Wrześ. 1491. Kart 2. S. 81-83. 15. Casimirus rex Mathiae de Bnyn palatino Posnaniensi 200. Mar. in villa Lelow inscribit. 15. Wrześ. 1491. Karta 1. S. 85-86. 16. Casimirus rex in oppido Schadek fl. 1339. et gr. 8. castellano Posnaniensi inscribit. 20. Wrześ. 1491. Kart 2. S. 87-89. 17. Casimiri regis super summa 5000. aur. proconsulis et consulibus Gedanensibus inscriptio. 30 Wrześ. 1491. Kart 2. S. 91-93. 18. Literae universales Benedicti eppi Caminensis. 20. Grud. 1491. Kart 6. S. 95-105. 19. Stanislaus Strząbczyński consorti suae omnia bona resignat. 15. Grud. 1491. Karta 1. S. 107-108. 20. Concordia Romanorum et Hungariae regum occasione Regni Hungariae facta. 1491. Kart 21. S. 109-149. 21. Wypis z knyh poselskich. 1491. Karta 1. S. 151. 22. Casimiri regis super theloneo eundo de Posnania Prussiam, Crayno, Wratislaviam, et econverso in Rogozno solvendo. 1. Stycz. 1492. Kart 2. S. 153-156. 23. Venditio scultetiae in Magna villa per Margaretam uxorem Ioannis Czopek. 11. Stycz. 1492. Kart 2. S. 157-159. 24. Fridericus Eppus Cracoviensis Stanislao Jaroski concedit tenutam in villis Siewier et Sławków. 24. Stycz. 1492. Karta 1. S. 161-162. 25. Casimiri regis super summam 1420. fl. Hung. Petro de Curozwanki in bonis Wieluń inscriptio. 4. Lut. 1492. Kart 2. S. 163-166. 26. Ioannes Nicolai Radivilii palatini Vilnensis filius uxori suae Elisabetha Gasztoldówna mille sexagenas grofsorum Prag. inscribit super bonis Dziewinske. 1. Maja. 1492. Kart 2. S. 167-170. 27. Casimirus rex inscribit 30. Mar. in bonis Dyalbork Casparo Kunch. Maj. 1492. Kart 1. S. 171-172. 28. Literae universales Michaelis eppi Rigensis. 18. Sier. 1492. Kart 2. S. 173-176. 29. Włodkonis ducis Osviecimensis dotalitii inscriptio Annae uxori suae super oppido Wadowicza. Sierpień 1492. Kart 2. S. 177-180. 30. Ioannis Alberti regis super summam 300. Mar. Petro Myszkowski in villa Oszycz inscriptio. 6. Grud. 1492. Karta 1. S. 181-182. 31. Responsio Casareae Mtis super articulis quos orator Principium Vladislai Hungariae et Bohemiae ac Alberti Poloniae regum proposuit. 1492. Kart 3. S. 183-188. 32. Responsum Romanorum regis nec non Principum Imperii, datum solenniter oratoribus Hungariae et Poloniae regum. 1492. Kart 6. S. 189-199. 33. List sułtana Bajazeta do Alexandra króla Polskiego. 1492. Karta 1. S. 201-202. 34. Poselstwo Alexandra W. Xcia. Lit. do książąt Mazowieckich. 1492. Karta 1. S. 203-204. 35. Wypis z Knih poselskich. 1492. Kart 2. S. 205-208. 36. Alexandri M. Ducis Lit. ad Principes Mazoviae legatio. 1492. Karta 1. S. 209-210. 37. Foedus et amicitia inter Vladislaum Hungariae et Ioannem Albertum Poloniae reges. 1492. Kart 2. S. 211-213. 38. Litera iudicialis terra Dobrinensis super graniciebus inter bona Parzim episcopalia et Zirniki nobilium. 1. Stycz. 1493. Kart 2. S. 215-218. 39. Literae Friderici archiepiscopi Gnesnensis ad Alexandrum Papam. 10. Stycz. 1493. Kart 2. S. 219-221. 40. Literae super piscina quam Ioannes Albertus Petro de Curozwanki in villa Brzeszcze erigere concessit. 24. Lut. 1493. Karta 1. S. 223-224. 41. Jan Albert król zatwierdza przywileje Rzeczypospolitej wogóle, a w szczególności miastu Sandomierzowi służące. 19. Lut. 1493. Kart 2. S. 225-227. 42. Ioannes Albertus terrigenas palatinus Cracoviensis a contributionibus liberat. 27. Lut. 1493. Kart 1. S. 229-230. 43. Oratio Marci Dandali doctoris et equitis oratoris Veneti apud Albertum regem Posnaniae habita. Kwiecień 1493. Kart 6. S. 231-242. 44. Responsum oratori Venetiae per Andream Rosa archieppum Leopoliensem. Kwie. 1493. Kart 1. S. 243-244. 45. Wyciąg z dokumentu którym Alexander W. X. Lit. dobra Gieranoiny Annie nieboszczyka Marcina Gasztoltowicza wraca i zapisuje. 1493. Karta 1. S. 245. 46. Ioannes Albertus summam 2000. aur. et 90. Mar. Dobeslao de Curozwanki in civitate Wielun inscribit. 3. Mar. 1493. Karta 1. S. 247-248. 47. Wyciągi z sumaryusza kapituły Gnieźnieńskiej. 1493. Karta 1. S. 249-250. 48. Bulla Alexandri Papa VI de duabus praebendis fundorum Gummino et Sandzino, pro pradicatoribus verbi Dei et lectoribus ordinariis. 25. Mar. 1493. Kart 2. S. 251-254. 49. Alexander M. D. Lit. controversiam inter Stanislaum Korczewski et Ioannem plebanum Drohicensem de decima ex curiis Korczewo et Barthowo ac Szczekonino dirimit. 29 Maja 1493. Kart 2. S. 255-257. 50. Nicolaus Budek de Rudniki vendidit abbati et monasterio in Calvo Monte pratum in Prudniki. 5. Pazd. 1493. Karta 1. S. 259. 51. Commutatio villae Hoszcza pro villa Czasniki. 22. Paźd. 1493. Kart 4. S. 261-267. 52. Litera divisionis bonorum inter Nicolaum et Andream germanos de Cosczelecz. 31. Pazd. 1493. Kart 4. S. 269-275. 53. Recognitio Andreae Schamotulsky castellani Calissiensis, quod satisfactium sit ei a rege Alberto pro omnibus summis, in quibus Międzyrzecz tenuit. 1. Grud. 1493. Karta 1. S. 277-278. 54. Fryderyk kardynał arcybiskup Gnieźnieński, bis. Krak. zatwierdza wybór przełożonego bożogrobowców Miechowskich. 23. Grud. 1493. kart 2. S. 279-281. 55. Wypis z knih poselskich. 1493. Kart 4. S. 283-290. 56. Projekt podczas sejmu ad anonima. 1493. Kart 2. S. 291-294. 57. Alexander Papa iura cruciferorum corfirmat. 1. Stycz. 1494. Karta 1. S. 295-296. 58. Privilegium Ioannis Alberti pro emptione duarum domorum pro vicariis in Krasnystaw. 9. Stycz. 1494. Kart 2. S. 297-300. 59. Privilegium Ioannis Alberti libertatis pontalium. 25. Stycz. 1494. Karta 1. S. 301-302. 60. Ioannes Albertus exactionem foralium ex civitate Leopoliensi provenientium, donat consulibus eiusdem civitatis. 25. Stycz. 1494. Kart 2. S. 303-305. 61. Investitura Andreae Rosae Archieppi Leopoliensis ad canonicatum et prabendam Posnaniesiem. 27. Lut. 1494. Kart 2. S. 307-310. 62. Inscriptio 310. Mar. in villa Izayczyce. Marzec. 1494. Kart 2. S. 311-314. 63. Catherina consors Ioannis Gaczky duos mansos in advocatia in Visna vendit. Marzec. 1494. Karta 1. S. 315-316. 64. Ioannes dux Masoviae approbat obligationem advocati de Vizna. Marzec 1494. Karta 1. S. 317-318. 65. Literae Bajazetis pro induciis ad triennium prorogationis 1. Kwiet. 1494. kart 2. S. 319-321. 66. List Bajazeta do Jana Alberta, pokój i przymierze do trzech lat. 6. Kwiet. 1494. Kart 2. S. 323-326. 67. Consensus Ioannis Alberti datus Dobeslao de Curozwanki eximendi villa Osiek in 300. fl. Hung. 15. Czer. 1494. Karta 1. S. 327-328. 68. Ioannes Albertus in censu annuo Iudaeorum Posnaniensium et Gniesniensium Ianussio duci Zeganensi fl. 400. ad vitam donat. Lipiec. 1494. Kart 2. S. 329-331. 69. Literae ex cancellaria Regia extractae super theloneum aquaticum in Przepust. 31. Lip. 1494. Karta 1. S. 333-334. 70. Privilegium a Papa Innocentio IV conventui ad S. Martinum ordinis Eremitarum Varsaviensium sito, datum, quo per multas indulgenties modo intro contento inscriptas concessit. 12. Sier. 1494. Kart 21. S. 335-376. 71. Literae resignationis villae Brzezinki in districtu Oswiacimensi, regi et Regno. 31. Sier. 1494. Kart 2. S. 377-380. 72. Literae Ioannis Alberti super debito 40. Mar. ad rationem 100. Mar. in villa Wola Miedniewska inscriptarum Annae relictae Alberti Chyliński exolvendo. 5. Pazd. 1494. Kart 2. S. 381-383. 73. Consensus Ioannis Alberti ad redimendas villas Brzeg et Linbola Nicolao Gardzina de Lubraniec. 29. Pazd. 1494. Kart 2. S. 385-387. 74. Terrae Ravensi ius datum. 31. Pazd. 1494. Kart 4. S. 389-396. 75. Ioannis Alberti confirmatio iurium et libertatum terrarum Prussiae. 29. List. 1494. kart 2. S. 397-399. 76. Renovatio inscriptionis 200. florenorum aureorum in oppido Hamerstin Casimiri regis per Ioannem Albertum. Listopad 1494. Kart 2. S. 401-404. 77. Ioannis Alberti literae super bona Lichnowi et Granowo. 30. List. 1494. Kart 2. S. 405-407. 78. Ioannes Albertus obligat se quolibet anno per 10. sexagenas solvere Barbarae Grzywna. 1494. Kart 2. S. 409-412. 79. Ioannes Albertus recognoscit quomodo Iohannes Amor de Tarnow Cast. Crac. Nicodemo de Spiczyn ob bene merita donavit vilam Dziesławice. 1494. Kart 2. S. 413-416. 80. Literae Ioannis Zaręmba tenutarii in Grabowo, super venditione molendini Rudnyczysko. 1494. Karta 1. S. 417-418. 81. Nicolaus de Koszczelec villam Kelpino Ioanni Zbrozek in summa 100. fl. Hung. inscribit. 1494. Kart 2. S. 419-421. 82. Wyciąg z sumaryusza kapituły Poznańskiej. 1494. Karta 1. S. 423. 83. Wypis z knih poselskich. 1494. Kart 5. S. 425-433. 84. Literae Ioannis Alberti super ducatum Zatoriensem. 1494. Kart 6. S. 435-445. 85. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. 3. Stycz. 1495. Karta 1. S. 447. 86. Ioannis Alberti super summam 200. Mar. in quatuor laneis in villa Kozlerzkye in Żuława Georgio Brand inscriptio. 23. Lut. 1495. Karta 1. S. 449-450. 87. Donatio thelonei Posnaniensis et Costensis in tenutam Sigismundo Duci per Ioannem Albertum. Marzec 1495. Karta 1. S. 451-452. 88. Ioannis Alberti consensus obligandi medietatem villa Stary Rypin. Maj. 1495. Karta 1. S. 453-454. 89. Dotalitum in sorte advocatiae Zatoriensis per Petrum Annae uxori inscriptum. 7. Wrześ. 1495. Kart 2. S. 455-458. 90. Alexander M.D. Lit. oppidum Bielsko iure Magdeburgensi donat. 30. List. 1495. Kart 3. S. 459-464. 91. In villa Coszczyeleczkye lanei quatuor inscribuntur. 1495. Karta 1. S. 465-466. 92. Ioannes Albertus Henrico Kychstern consuli Elbing. 100. Mar. in villa Bungarth inscribit. 1495. Karta 1. S. 467-468. 93. Wyciągi z sumaryusza kapituły Poznańskiej. 1495. Karta 1. S. 469-470. 94. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. 3 Stycz. 1495. Karta 1. S. 471. 95. Wypis z knih poselskich. 1495. Kart 4. S. 473-480. 96. Terrae Samagitarum et Sudorum proptem bonum pacis debent apud nos et regnum Poloniae ac ducatum Lithuaniae sup limitibus subscribtis remenare perpetuo. 1495#. Kart 4. S. 481-488. 97. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. 7. Lut. 1496. Karta 1. S. 489. 98. Ioannis Alberti super summam 1000. Mar. Nicolao de Curozwanki in bonis Brzeznicza inscriptio. 14. Lut. 1496. Kart 2. S. 491-493. 99. Oratio habita ad Venetos a Caroli Francorum regis oratoribus. 2. Mar. 1496. Karta 1. S. 495-496. 100. Responsio Venetorum Caroli Francorum regis oratoribus. 2. Mar. 1496. Kart 2. S. 497-500. 101. Oratio Legatorum Galliarum regis ad Ducem Mediolanensem habita 15. Mar. 1496. Kart.1. S. 501-502. 102. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. Marzez 1496. Karta 1. S. 503-504. 103. Legatio oratorum regis Galliae ad Herculem Estensem Terraria Ducem habita. 4 Kwiet. 1496. Karta 1. S. 505-506. 104. Oratio legatorum regis Galliae ad Bononeses habita. 26. Kwiet. 1496. Kart 2. S. 507-510. 105. Innovatio Ioannis Alberti in villa Lubola , Nicolao Gardzina facta. Kwiecień 1496. Kart 2. S. 511-513. 106. Legatio Oratorum regis Galliae ad Florentinos. 21. Maja 1496. Karta 1. S. 515-516. 107. Responsio Florentinorum legatis Galliae regis. 21. Maja 1496. Karta 1. S. 517-518. 108. Ioannis Alberti regis privilegium omnium per eum perpetuo sactitorum, qui suo eidem privilegio paterna olim Maiestatis privilegium Nieschoviensia et in Oppoki statuta continens inseruit. 24. Maja. 1496. Kart 4. S. 519-525. 109. Oratio legatorum regis Galliae ad Seventes. 31. Maja. 1496. Karta 1. S. 527-528. 110. Privilegium Alexandri M. D. Lit. fundationis advocatia in Jaczwicz et Zabiele. 28. Czer. 1496. Kart 3. S. 529-533. 111. Ioannis Alberti super summa 1000. Mar. Nawoyka Palatini Posnaniensis relicta in Lelow inscriptio. Czerwiec 1496. Kart 3. S. 535-539. 112. Oratio legatorum Caroli Francorum regis ad Alexandrum VI Summum Pontis. 1. Lip. 1496. Kart 2. S. 541-544. 113. Oratio legatorum regis Gallia ad Ursinos. 12 Lip. 1496. Karta 1. S. 545-546. 114. Casimirus Rex Ioanni de Kurozwanki 50. Mar. in Piotrkow inscribit. 24. Lip. 1496. Karta 1. S. 547-548. 115. Responsio Ferdinandi Arragoniae et Neapolitani regis legatis Galliarum regis data 25. Lip. 1496. Kart 2. S. 549-551. 116. Legatio oratorum regis Gallia ad Ferdinandum Arragoniae et Neapolitanum regem habita 25. Lip. 1496. Kart 2. S. 553-555. 117. Pacta matrimonialia inter Ioannem Albertum regem Poloniae nomine Barbarae sororis suae et Albertum Ducem Saxoniae nomine Georgii Ducis sui filii inita, cum assignatione dotis 30000. florenorum aurerorum. 11. Sier. 1496. Kart 5. S. 557-565. 118. Ioannis Alberti consensus redimenti oppidi Częstowicze cum villis ad ilud pertinentibus Anna Woynarowska datus. 15. Sier. 1496. Karta 1. S. 567-568. 119. Obligatio et inscriptio Palatini Vilnensis Principi Conrado. 29. Wrześ. 1496. Karta 1. S. 569-570. 120. Ioannis Alberti debitum 500. Mar. Capitaneo Siradiensi inscriptum. Pażdziernik 1496. Kart 2. S. 571-573. 121. Literae Alberti Ducis Saxoniae quibus civitatem Freyburg Principi Barbara dotis, contradotis et #dionationis propter nuptias nomine obligat. 28. List. 1496. Kart 5. S. 575-583. 122. Wypis z knih poselskich. 1496. Kart 2. S. 585-588. 123. Dekret w sprawie brzegu wody między plebanem Sandomierskim i mieszczanami przez Jana Alberta wydany, a przez Zygmunta Augusta transumowany. 1496. Kart 1. S. 589-590. 123b. Dekret Jana Alberta w sprawie uwolnienia od opłaty ceł mieszczan Sandomierskich. 1496. Karta 1. S. 591. 124. Dekret Jana Alberta w sporze rajców sandomierskich z wójtami. 1496. Karta 1. S. 593-594. 125. Oznaczenie granic między dobrami Noszów i Kotarszyn do klasztoru Buskiego należącemi, a Boleszynem i Prawaczynem do klasztoru na Łysej Górze należącemi. 1496. Kart 2. S. 595-598. 126. List ruski Króla Kazimierza do Cara Moskiewskiego. Karta 1. S. 599. 127. List ruski do Króla Kazimierza do W. X. Riazańskiego. Karta 1. S. 601. 128. Statuta nova Ducis Conradi. 20. Wrześ. 1496. kart 3. S. 603-608. 129. List ruski króla Kazimierza do Kniazia Riazańskiego. Karta 1. S. 609. 130. List ruski króla Kazimierza do Kniazia Riazańskiego. Karta 1. S. 611. 131. Poselstwo króla Kazimierza do Pskowicz. Karta 1. S. 613. 132. Poselstwo króla Kazimierza do Pskowicz. Karta 1. S. 615. 133. List ruski króla Kazimierza do Kniazia Riazańskiego. Karta 1. S. 617. 134. List ruski króla Kazimierza do Kniazia Riazańskiego. Karta 1. S. 619. 135. List króla Kazimierza do Kniazia Riazańskiego. Karta 1. S. 621. 136. Responsio ducis Mediolanesis legatis Galliae regis data. 25. Mar. 1496. Karta 1. S. 623-624. 137. Legatio oratorum Galliae regis ad marchionem Mantuanum. 26. Mar. 1496. Karta 1. S. 625-626. 138. Omagium Conradi Ducis Mazoviae. Marzec. 1496. Kart 2. S. 627-630. 139. Conradus Dux Mazoviae in Ducatum Czernensem infendatur. 14. Kwiet. 1496. Kart 2. S. 631- 634. 140. Homagium Conradi Ducis Mazoviae. 1496. Kart 3. S. 635-639. 141. Conrado Duci Mazoviae ad tempora vita Warschavia cum caeteris Castris confertur. 1496. Kart 2. S. 641-644. 142. Piotr biskup płocki nadaje dochody kilku wsi do stołu swego należących kapitule, dla pomnożenia osób nabożeństwo odprawiających. 3 Lut. 1497. Kart 2. S. 645-648. 143. Conradi Ducis Mazoviae dotatio Annae consorti suae. 1497. Kart 2. S. 649-651. 144. Ioannis Alberti inscriptio super debito 4400. florenorum aurerorum. 22. Kwiet. 1497. Kart 2. S. 653-655. 145. Ioannis Alberti super summam 150. Mar. Nicolao Czyrmyenski in quinque curiis in Waniewicze in villa Dąborowska inscriptio. 14. Czer. 1497. Kart 2. S. 657-659. 146. List Kazimierza króla do Iwana Wasilewicza. Karta 1. S. 661. 147. Nadanie sołtystwa w mieście Gymea (Memel?) w Prusach. Paździer. 1297. Kart 2. S. 663-666. 148. Epistola Friderici Iagellonidis Cardinalis ad Lucam Eppum Varmiensem. 15. Grud. 1497. Karta 1. S. 667. 149. Wypis knih poselskich 1497. Kart 4. S. 669-675. 150. Nephon Archiepiscopus Constantinopoleus nova Roma atque Oecumenicus Patriarcha ad Iosephum Metropolitam Kiioviae. 1497. Karta 1. S. 677-678. 151. List ruski króla Kazimierza do Kniazia Iwana Wasilewicza. Karta 1. S.679. 152. List ruski króla Kazimierza do W. X. Moskiewskiego. Karta 1. S. 681. 153. List ruski króla Kazimierza do W. X. Moskiewskiego. Karta 1. S. 683. 154. List ruski króla Kazimierza do W. X. Moskiewskiego. Karta 1. S. 685. 155. List ruski króla Kazimierza do W. X. Moskiewskiego. Karta 1. S. 687. 156. List ruski króla Kazimierza do W. X. Moskiewskiego. Karta 1. S. 689. 157. List ruski Baktiara do króla Kazimierza. Karta 1. S. 691. 158. List ruski Iadichi Sułtana do Korola Diadi. Karta 1. S. 693. 159. List ruski Szyachmeda Sułtana do Króla Kazimierza. Karta 1. S. 695. 160. List ruski Szeysołtana do króla Kazimierza. Karta 1. S. 697. 161. List ruski Temira do Króla Kazimierza. Karta 1. S. 699-700. 162. List ruski Mendligiereja do Króla Kazimierza. Karta 1. s.701-702. 163. List ruski Mendligiereja do Kazimierza króla. Karta 1. S. 703-704. 164. Confoederatio Poloniae et Hungariae regum. 1497. Kart 5. S. 705-713. 165. Dekret Jana Alberta w sprawie mieszczan Sandomierskich o wieś Radoszki. 1497. Karta 1. S. 715. 166. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. Maj 1498. Karta 1. S. 717-718. 167. Ratficatio Ioannis Alberti articulorum foederis inter se et Vladislaum Hungariae regem, nec non Alexandrum M.D.Lit. per oratores conclusorum. 20. Lip. 1498. Kart 5. S. 719-727. 168. Approbatio et confirmatio foederis per proceres Regni Poloniae facta. 21. Lip. 1498. Karta 1. S. 729-730. 169. Literae credentiales et instructio Ambasiatoris regis Poloniae super irruptione Turcarum in suum dominium, ad Conventum S. R. Imperii in Friburgo exhibitae. 15. Lip. 1498. Kart 7. S. 731-743. 170. Literae reversales Vladislai Hungariae regis, quibus foedus inter se et Ioannem Albertum nec non Alexandrum per oratores conclusum approbat. 1. Sier. 1498. Kart 6. S. 745-755. 171. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. 25. Sier. 1498. Karta 1. S. 757-758. 172. Ioannes Albertus advocatiam in Lipniki apud Ioannem Schasthowski pro 400. fl. Huny. emit. Sierpień 1498. Karta 1. S. 759-760. 173. Mandatum Vladislai Hungariae et Bohemiae regis, datum oratoribus suis ad Ioannem Albertum pro restauranda pace mifsis. 8. Grud. 1498. Karta 1. S. 761-762. 174. Oratio Nicolai de Rozenberg Poloniae regis legati apud conventum S. Rom. Imp. habita. 1498. Kart 2. S. 763-766. 175. Oratio Nicolai de Rozenberg Poloniae regis oratoris, in conventu S. Rom. Imp. coram Casarea Maiestate habita. 1498. Kart 7. S. 767-780. 176. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. 15. List. 1498. Karta 1. S. 781-782. 177. Traktat Jana Alberta z Węgrami przeciw Turkom. 1498. Kart 5. S. 783-791. 178. Wypis z knih poselskich. 1498. Kart 5. S. 793-801. 179. Ioannes Albertus 500. fl. Hung. Stanislao de Curoswanki in civitate Vielunensi inscribit. 1498. Karta 1. S. 803-804. 180. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. 1 Stycz. 1499. Kart 1. S. 805-806. 181. Literae plenae potestais Alexandri M. D. Lit. Oratoribus ad regem Poloniae delegatis data. 1. Stycz. 1499. Karta 1. S. 807-808. 182. Poselstwo z Grodna od W. X. Lit. Do Jana Alberta. 7 Lut. 1499. Kart 2. s.809-811. 183. Casimiri regis in castro et oppido Brzesznica et Paieczno 1000. fl. Hung. Castellano Siradiensi inscriptio. Karta 1. s.813-814. 184. Legatio a Vladislao rege Hungariae et Bohemiae ac Ioanne Alberto rege Poloniae ad Maximilianum Caesarem. Mar. lub Kwiec. 1499. Kart 7. s.815-828. 185. Emptio advocatiae in Lipnik in terra Oswiancimensi. Mar. lub Kwiec. 1499. Kart 2. s.829-831. 186. Instauratio et declaratio foederis perpetui inter Ioannem Albertum Poloniae et Vladislaum Hungariae et Bohemiae reges et M. Ducatum Lit. conclusi. 14. Kwiet. 1499. Kart 6. S. 833-844. 187. Exemplar foederis ex parte oratorum regis Hungariae. 14. Kwiet. 1499. Kart 6. S. 845-855. 188. Significatoria regis Hungariae oratorum super Concordia regis Poloniae cum palatino Valachiae. 15 Kwiet. 1499. Kart 5. S. 857-866. 189. Concordia Ioannis Alberti cum Stephano Woyewoda Moldawiae. 15. Kwiet. 1499. Kart 7. S. 867-879. 190. Significatoria oratorum Palatini Valachiae super concordia. 16 Kwiet. 1499. Karta 1. S. 881-882. 191. Literae Nicolai de Rozenberg oratoris regis Poloniae ad regem Romanorum. 30. Maja, 1499. Kart 5. S. 883-891. 192. List Fryderyka Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i innych panów Koronnych, którym obiecują Litewskim dać nowe listy foederis na przyszłym sejmie w Krakowie. Maj 1499. Karta 1. S. 893-894. 193. Literae reversales praelatorum, baronum et procerum Regni Poloniae missae ad praelatos, barones et proceres M. D. Lithuania. Maj 1499. Kart 6. S. 895-906. 194. Iohannes Albertus confirmat omnes inscriptiones cum Alexandro Duce Lithuaniae factas. Maj 1499. Kart 2. S. 907-909. 195. Approbatio et confirmatio foederis per proceres Regni Hungariae facta. 1499. Kart 2. S. 911-913. 196. Testamentum providi Nykloch. 14. Czer. 1499. Kart 3. S. 915-920. 197. Lithuani confimant et renovant pacta cum Polonis per Vladislaum regem et Vitoldum ducem facta. 24. Lip. 1499. Kart 3. S. 921-925. 198. Innovatio foederum et inscriptionum anteriorum, Magni Ducatus Lithuaniae cum Regno Poloniae. Lipiec 1499. Kart 2. S. 927-929. 199. Literae Stephani Palatini Moldaviae perpetui foederis cum Ioanne Alberto rege Poloniae et Alexandro M. D. Lit. Lipiec. 1499. Kart 8. S. 931-946. 200. Literae Emmanuelis Portugaliae regis ad Maximilanum Romanorum imperatorem. 26. Sier. 1499. Kart 4. S. 947-953. 201. Privilegium Alexandri Magni Ducis Lithuaniae super nundinas oppidi Wisokie. 1 Wrześ. 1499. Karta 1. S. 955-956. 202. Literae ducis Venetiarum ad Vladislaum Hungariae et Bohemiae regem. 29. Wrześ. 1499. Karta 1. S. 957. 203. Literae Ioannis Alberti ad Lucam Eppum Varmiensem. 18. Pazd. 1499. Karta 1. S. 961-962. 204. Wyciąg z sumaryusza kapituły Poznańskiej. 1499. Karta 1. S. 963. 205. Dekret Jana Alberta w sporze drożnym mieszczan Sandomierskich z Szydłowieckiemi. 1499. Karta 1. S. 965. 206. Literae Stephani palatini Moldaviae perpetuum foedus in se continentes cum Ioanne Alberto. 1499. Kart 9. S. 967-984. 207. Oratio Nicolai de Rozenberg regis Poloniae legati in generali principum imperii conventum. 1499. Kart 6. S. 985-996. 208. Tractatus et inscriptiones diversae Magni Duc. Lith. cum Regno. 1499. Kart 11. S. 997-1025. 209. Przywilej Alexandra dany metropolicie Kijowskiemu z strony spraw duchownych Greckiego wyznania. 1499. Kart 2. S. 1027-1030. 210. Poselstwo od panów Rad. W. Xtwa. Lit. do Króla Polskiego. 1499. Karta 1. S. 1031-1032. 211. Poselstwo od panów Rad. W. X.Lit. do panów Rad Korony Polskiej. 1499. Kart 3. S. 1033-1038. 212. Wypis z knih poselskich. 1499. Kart 2. S. 1039-1042. Treść m.in.: p.59. "Epitaphium Illris. Mgfci. Raphaelis de Tarnow Castell. Voynicensis in Przeworsko sepulti". "Epitaphium Xdzu Orzechowskiemu. Sroga śmierć nam nietrafnie bardzo uczyniła, że cię miła oxo teraz wyszczerbiła..." p.203. "To do Mazoweckich Kniaziat Poselstwo. "Alexandri MDLith. p.209. "Ad Principes Masoviae legatio". p.231. "Oratio Marci Dandali Doctoris et Equitis Oratoris Veneti apud Albertum regem Poloniae Posnaniae habita". p.291. "Proiekt podczas seymu ab anonimo" sd. consilia Callimachi. p.495. "Oratio habita ad Venetos a Mgfcis. Caroli Francorum regis oratoribus". p.501. "Oratio legatorum Galliarum regis ad ducem Mediolanensem habita". p.505. "Legatio Oratorum regis Galliae ad Herculem Estensem Ferrariae ducem habita". p.507. "Oratio legatorum regis Galliae ad Bononenses habita". p.515. "Legatio oratorum regis Galliae ad Florentinos". p.527. "Oratio legatorum regis Galliae ad Senenses". p.541. "Oratio legatorum Caroli Francorum regis ad Alexandrum VI. Summum Pontificem". p.545. "Oratio legatorum regis Galliae ad Ursinos facta". p.553. "Legatio oratorum regis Galliae ad Ferdinandum Aragoniae et Neapolitanum regem habita". p.625. "Legatio oratorum Galliae regis ad Marchionem Mantuanum facta". p.763. Orationes Nicolai de Rozenberg Equitis Jerusolimitani Sermi. Poloniae regis legati ad principes Germaniae ad Caes. Mtem. p.915. "Testamentum providi Nyklosch". p.985. "Oratio Nicolai de Rozenberg Equitis Ierosolimitani Sermi. regis Pol. legati in generali principum Imperii Eberburgensi conventu habita 1499".
Uwaga: Mikrofilm 6466 BN
Proweniencja: Biblioteka Porycka Tadeusza Czackiego.
Proweniencja: s. 51 i s. 962 pieczątka Biblioteki Puławskiej.
Proweniencja: Biblioteka Puławska.
Oprawa: Zielone półpłótno, papier introligatorski w "pawie pióra".
Temat: Naruszewicz Adam (1733-1796).
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja.
Temat: Acta regum et populi Poloni
Temat: Teka Naruszewicza
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 18 w.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/4955 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Availability:
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 23 IV Rkps
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 23 IV Rkps MF 9
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again